Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha

Polityka Ochrony Danych Osobowych MCN

Wyciąg  z Polityki ochrony danych osobowych Morskiego Centrum Nauk im. prof. im. Jerzego Stelmacha

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z powstaniem instytucji, organizacją oraz prowadzeniem prac i działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej oraz gospodarczej jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie adres siedziby ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 6, 70-001 Szczecin, adres strony internetowej centrumnauki.eu adres email biuro[at]centrumnauki.eu .

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi: wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą;  podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych umów; wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych z organizacją działalności i realizacją zadań Administratora.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu,
w którym są pozyskiwane.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego
z Instrukcji Kancelaryjnej.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania
 i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego w tym korzystania z newslettera; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, ich ujawniania oraz powierzania do przetwarzania w związku z organizacją działalności i realizacją zadań Administratora. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym
z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych Morskiego Centrum Nauk im. prof. im. Jerzego Stelmacha w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dostępny pod adresem podanym na wstępie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Witold Jabłoński 18-06-2018 11:12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sara Rynkiewicz 18-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Sara Rynkiewicz 19-04-2022 14:41:18